Τέλος στο anti-trust μεταξύ 6 μεγάλων εταιρίων πληροφορικής στις ΗΠΑ

Marinos 25/09/2010 0
Τέλος στο anti-trust μεταξύ 6 μεγάλων εταιρίων πληροφορικής στις ΗΠΑ

Buy Artlantis Studio 5 32 bit oem, How to buy Windows Server 2012 Datacenter software, Discount Sony Sound Forge Audio Studio 9, Get Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2017
Όταν μιλάμε για άμεσα μέτρα και για μέτρα που προστατεύουν τον πολίτη και γενικά τον εργαζόμενο, καλύτερα να κοιτάξουμε μακριά απο την Ελλάδα, πολύ μακριά, στην Αμερική για παράδειγμα, οπου του Υπουργείο Δικαιοσύνης εκεί, έκρινε πως είναι λάθος οι μεγάλες εταιρίες να δεσμεύουν τα μεγάλα μυαλά που διαθέτουν στο προσωπικό τους με “στενά συμβόλαια” με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να είναι δεμένοι σε μία εταιρία και να μην μπορούν να κοιτάξουν αλλού για δουλειά και ουσιαστικά να μην έχουν οικονομικά οφέλη και τέλος ανταγωνιστικότητα. Έτσι, η απόφαση αυτή βάζει τέλος σε αυτό το πάρτυ και ανάβει το πράσινο φώς για ένα άλλο πάρτυ, αυτό των υπαλλήλων, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να μιλήσουν με τα διευθυντικά στελέχη και τα αφεντικά των άλλων εταιριών με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνηση και οφέλη για τους πολύ καλά ειδικευμένους υπαλλήλους τους. Οι εταιρίες που θα μετάσχουν σε αυτό το μέτρο είναι οι Apple, Adobe, Google,Intel, Intuit και Pixar.

Λέτε να πάρω τηλέφωνο τον Steve Jobs για καφέ…? 😛

[via]